1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

ÅRSTAFÄLTET KV A

imagen-home-14
ÅRSTAFÄLTET KV A

Location: Årsta, Stockholm      Year: 2012      Type: Housing, 60 apartments      Client: Järntoget, City of Stockholm
Team: S. Corbari, M. Gülenay, A-S Ottosson, Á. Andersdóttir, L. Vendsalu, O. Grundström